Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας και της ZIPY HOLDINGS LTD, του ιδιοκτήτη και του παρόχου αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η ZIPY HOLDINGS LTD παίρνει πολύ σοβαρά την ιδιωτικότητα των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Αυτή η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με, και επιπλέον των Όρων και Προϋποθέσεων μας, οι οποίοι διατίθενται στη διεύθυνση: https://www.zipy.gr/terms.php.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και ερμηνεία

 1. Στην παρούσα πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

  Δεδομένα Συλλογικά όλες οι πληροφορίες που υποβάλετε στην ZIPY HOLDINGS LTD μέσω της Ιστοσελίδας. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, κατά περίπτωση, τους ορισμούς που προβλέπονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων.
  Cookies Ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο περιέχονται στην παρακάτω παράγραφο (Cookies).
  Νόμοι περί προστασίας δεδομένων Κάθε εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του GDPR, καθώς και των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και παράγωγων εκτελεστικών διατάξεων, για όσο ισχύει στην Ελλάδα.
  GDPR Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 ·
  ZIPY HOLDINGS LTD, ή εμείς Η ZIPY HOLDINGS LTD, εταιρεία με έδρα την Κύπρο, με αριθμό μητρώου ΗΕ 377389 με εγγεγραμμένη έδρα την Κυπράνορος 13, EviBuilding, 2ος όροφος, γρ.201, 1061, Λευκωσία , Κύπρος;
  Νόμος περί Cookie στην ΕΕ Οι κανονισμοί 2003 για τις προσωπικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες (οδηγία ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ηλεκτρονική επικοινωνία (Τροποποιητική οδηγία ΕΚ) 2011 ·
  Χρήστης ή εσείς Κάθε τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και δεν (i) απασχολείται από την ZIPY HOLDINGS LTD και ενεργεί κατά την άσκηση της εργασίας της ή (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στην ZIPY HOLDINGS LTD και την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών
  Ιστοσελίδα Ο ιστότοπος που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, https://www.zipy.gr και οι υποτομείς αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά), εκτός εάν αποκλείονται ρητά από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής απορρήτου

 1. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της ZIPY HOLDINGS LTD και των Χρηστών σε σχέση με αυτήν την Ιστοσελίδα. Δεν επεκτείνεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να συνδεθεί διαμέσου του παρόντα ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε συνδέσμων μπορούμε να παρέχουμε στους ιστότοπους κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

 2. Για τους σκοπούς των εφαρμοστέων νόμων περί προστασίας δεδομένων, η ZIPY HOLDINGS LTD είναι ο "υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων". Αυτό σημαίνει ότι η ZIPY HOLDINGS LTD καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας, των Δεδομένων σας. Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν ανήλικους και παιδιά(π.χ. κάτω των 14 ετών), θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση από τον κηδεμόνα, και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών θα γίνει με τον πιο ασφαλή και διακριτικό τρόπο.

Δεδομένα που συλλέγονται:

 1. Μπορούμε συλλέξουμε από εσάς τα ακόλουθα προσωπικά Δεδομένα:

  1. Όνομα

  2. Ημερομηνία Γέννησης

  3. Πληροφορίες επικοινωνίας όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου.

  4. IP διεύθυνση (αυτόματη συλλογή);

  5. Τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης (αυτόματη συλλογή).

  6. Λειτουργικό σύστημα (αυτόματη συλλογή);

  7. Λίστα με διευθύνσεις URL που αρχίζουν με έναν ιστότοπο παραπομπής, τη δραστηριότητά σας σε αυτόν τον ιστότοπο και τον ιστότοπο στον οποίο πραγματοποιείτε έξοδο (αυτόματη συλλογή).

  8. Λεπτομέρειες πληρωμής, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή πληρωμές που έχουν ληφθεί από τρίτους (συμπεριλαμβανομένου παρόχων πληρωμών, όπως το PayPal).

  9. Πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις σας μαζί μας (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής κλήσεων και των μηνυμάτων).

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

 1. Συλλέγουμε Δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. δεδομένα που μας δίνονται από εσάς σε εμάς.

  2. δεδομένα λαμβάνονται από άλλες πηγές και

  3. δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που μας δίνονται από εσάς σε εμάς

 1. Η ZIPY HOLDINGS LTD συλλέγει τα δεδομένα με διάφορους τρόπος όπως:

  1. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω οποιοδήποτε άλλου μέσου.

  2. όταν εγγραφείτε σε εμάς και δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας.

  3. όταν ολοκληρώνετε τις έρευνες που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς (αν και δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε σε αυτές).

  4. όταν μπαίνετε σε διαγωνισμό ή προώθηση μέσω ενός καναλιού κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

  5. όταν κάνετε πληρωμές σε εμάς, μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή με άλλο τρόπο.

  6. όταν επιλέγετε να λαμβάνετε διαφημιστικές επικοινωνίες από εμάς.

  7. όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους

 1. Η ZIPY HOLDINGS LTD θα λάβει δεδομένα σχετικά με εσάς από τα ακόλουθα τρίτα μέρη:

  1. Εταιρείες πιστωτικών καρτών και άλλους τραπεζικούς ή παρεμφερείς οργανισμούς.

Δεδομένα που λαμβάνονται από διαθέσιμες στο κοινό πηγές τρίτων μερών

 1. Θα λάβουμε δεδομένα σχετικά με εσάς από τις ακόλουθες διαθέσιμες στο κοινό πηγές τρίτων: Ωστόσο, δεν στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες χωρίς τη λήψη συγκεκριμένης συγκατάθεσης.

  1. ηλεκτρονικές πηγές, όπως μηχανές αναζήτησης, κοινωνικά δίκτυα, "καταλόγους πληροφοριών" (whitepages).

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 1. Στο βαθμό που θα έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας αυτόματα, για παράδειγμα:

  1. συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και την πλοήγηση και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία, την ώρα και τη συχνότητα με την οποία έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό της.

  2. θα συλλέγουμε τα δεδομένα σας, αυτόματα στους διακομιστές μας και επίσης μέσω cookies σύμφωνα με τις ρυθμίσεις cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα, δείτε την παρακάτω ενότητα, με τίτλο "Cookies".

Η χρήση των δεδομένων

 1. Οποιαδήποτε ή όλα τα ανωτέρω δεδομένα μπορεί να απαιτούνται από εμάς κατά καιρούς, προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα, δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους ακόλουθους λόγους:

  1. εσωτερική τήρηση αρχείων ·

  2. βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας.

  3. αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού προώθησης που μπορεί να σας ενδιαφέρει.

  4. επικοινωνία για σκοπούς έρευνας αγοράς, η οποία μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, φαξ ή ταχυδρομείο. Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή ή την αναβάθμιση της Ιστοσελίδας;

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

 2. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, αν το κρίνουμε απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αντιρρήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις (ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω).

 3. Για την παράδοση άμεσου προωθητικού υλικού σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα χρειαστούμε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω επιλογής συμμετοχής είτε μέσω soft-opt-in:

  1. Η soft-optin συγκατάθεση είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης που ισχύει όταν έχετε εμπλακεί προηγουμένως μαζί μας (για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν / υπηρεσία και προωθούμε παρόμοια προϊόντα / υπηρεσίες). Κάτω από τη συγκατάθεση "softopt-in", θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη, εκτός αν επιλέξετε εξαίρεση(opt-out).

  2. η συγκατάθεση συμμετοχής είναι ένας συγκεκριμένος τύπος συγκατάθεσης, όπου απαιτείται να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δηλαδή, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια ενέργεια όταν συμφωνείτε, για παράδειγμα, να επιλέξετε ένα κουτί επιλογής που θα παράσχουμε.

  3. εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την προσέγγισή μας στη διαφήμιση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο "Τα δικαιώματά σας" παρακάτω.

 4. Όταν εγγραφείτε μαζί μας ή δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για να λάβετε τις υπηρεσίες μας, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς ή / και η λήψη κινήσεων, κατόπιν αιτήματός σας, για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

 5. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας δείξουμε διαφημίσεις της ZIPY HOLDINGS LTD και άλλο περιεχόμενο σε άλλους ιστότοπους, όπως επεξηγείτε σε αυτή την Πολίτική Απορρήτου. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies ή άλλα cookies που δεν είναι απαραίτητα για να εκπληρώσουν την λειτουργεία που ζητήσατε καθώς χρησιμοποιείτε τη σελίδα μας εκτός και αν ζητήσουμε τη δική σας έγκριση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξετε στην κατηγορία Cookies πιο κάτω.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα

 1. Μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους εξής σκοπούς:

  1. οποιαδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου ή τις θυγατρικές μας - για να σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα των υπηρεσιών μας.

  2. τρίτους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς οι οποίες απαιτούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Χρησιμοποιούμε τους αξιόπιστους παροχείς υπηρεσιών μας για να χειριζόμαστε την επιχείρησή μας, τον ιστότοπο και να διαχειριζόμαστε δραστηριότητες για λογαριασμό μας, όπως την παροχή στοχευμένου υλικού διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων και των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου .

  3. τρίτους παρόχους πληρωμών που επεξεργάζονται τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας - χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους πληρωμών για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας, να λάβουμε πληρωμή από εσάς και να σας παράσχουμε επιστροφή χρημάτων όταν χρειαστεί. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου τέτοιων παρόχων πληρωμής και σας ενθαρρύνουμε να αναθεωρήσετε την πολιτική απορρήτου τους.

  4. τις αρμόδιες αρχές - σε ερωτήσεις και ανησυχίες τους και για να διευκολύνουμε την ανίχνευση εγκλημάτων ή την είσπραξη φόρων ή δασμών.

  5. Η Zipy επίσης ανταλλάσσει δεδομένα με το eBay (https://www.ebayinc.com/our-company/privacy-center/privacy-notice/), Amazon (https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010) και AliExpress (https://helppage.aliexpress.com/buyercenter/questionAnswer.htm?spm=a2g0o.home.0.0.410b694dFP4tdZ&isRouter=0&viewKey=1&id=1000099018&categoryIds=9205401) σε κάθε περίπτωση και πάντα σε συνάρτηση με αυτή την πολιτική απορρήτου.

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με αυτή την πολιτική απορρήτου.

Διατήρηση ασφάλειας δεδομένων

 1. Θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας, για παράδειγμα:

  1. η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικό για εσάς.

  2. αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές.

 2. Είμαστε υιοθετούμε κατάλληλες πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των προσωπικών σας στοιχείων, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασης, των πληροφοριών συναλλαγής και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον ιστότοπό μας. Αυτή η οικογένεια προτύπων μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας και να τα διατηρούμε ασφαλή.

 3. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης τυχόν παραβιάσεων δεδομένων. Εάν υποψιάζεστε τυχόν κατάχρηση ή απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενημερώστε μας αμέσως επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected].

Διατήρηση δεδομένων

 1. Εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη προθεσμία διατήρησης ή επιτρέπεται από το νόμο, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας στα συστήματά μας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων αυτών.

 2. Ακόμη και αν διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να παραμείνουν σε εφεδρικά ή αρχειακά μέσα, για νομικούς, φορολογικούς ή ρυθμιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

 1. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να ζητήσετε (i) αντίγραφα των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς οποιαδήποτε στιγμή, ή (ii) να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς, δεν θα σας χρεώσουμε για αυτό, εκτός αν το αίτημά σας είναι "προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό". Όπου μας επιτρέπεται νομικά να το πράξουμε, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημά σας. Αν απορρίψουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους.

  2. Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

  3. Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα δεδομένα σας από τα συστήματά μας.

  4. Δικαίωμα να περιορίζετε τη χρήση των Δεδομένων σας - το δικαίωμα να "αποκλείσετε" τη χρήση των Δεδομένων σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε.

  5. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - το δικαίωμα να ζητήσετε να μετακινήσουμε, να αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας.

  6. Δικαίωμα ένστασης - το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.

 2. Για να κάνετε ερωτήσεις, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρθηκαν παραπάνω ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση σας είναι η νόμιμη βάση μας για επεξεργασία των δεδομένων σας) παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης): [email protected]

 3. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε κάποιο παράπονο σχετικά με τα δεδομένα σας, ενδέχεται να μπορείτε να παραπέμψετε το παράπονό σας στην αρμόδια επίτροπο προστασίας δεδομένων Ελλάδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της επιτρόπου προστασίας δεδομένων βρίσκονται στην ιστοσελίδα https: http://www.dataprotection.gov.cy/. Διεύθυνση γραφείου: Ιάσωνος 1, 1082 Nicosia, Κύπρος; Εμαιλ: commissionerdataprotection.gov.cy.

 4. Είναι σημαντικό τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και τρέχοντα. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα δεδομένα σας αλλάξουν κατά την περίοδο που τα κρατάμε.

Μεταφορές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 1. Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορούν να αποθηκευτούν, να υποστούν επεξεργασία και να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν οι διακομιστές μας βρίσκονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός του ΕΕΑ. Μοιραζόμαστε επίσης πληροφορίες με τις εταιρείες του ομίλου μας, μερικές από τις οποίες βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ.

 2. Θα μεταφέρουμε δεδομένα εκτός του ΕΟΧ μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τα μέσα μεταφοράς παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις σε σχέση με τα δεδομένα σας, π.χ. μέσω συμφωνίας μεταφοράς δεδομένων, ενσωματώνοντας τις τρέχουσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με την υπογραφή του πλαισίου ασπίδας προστασίας της ΕΕ-ΗΠΑ, σε περίπτωση που ο οργανισμός που λαμβάνει τα δεδομένα έχει βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

 3. Για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας λαμβάνουν επαρκές επίπεδο προστασίας, έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και διαδικασίες με τρίτα μέρη, με τα οποία μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται από αυτά τα τρίτα μέρη με τρόπο που να είναι συνεπής με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

 1. Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί, από καιρό σε καιρό, να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση τέτοιων ιστοτόπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου ή την δήλωση άλλων ιστοσελίδων πριν τη χρήση τους.

Αλλαγές ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης

 1. Η ZIPY HOLDINGS LTD μπορεί, από καιρό εις καιρό, να επεκτείνει ή να μειώσει την άσκηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή / και τη μεταβίβαση ελέγχου του συνόλου ή μέρους της ZIPY HOLDINGS LTD. Τα δεδομένα που παρέχονται από τους Χρήστες θα μεταφερθούν μαζί με το μέρος εκείνο που σχετίζεται με οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησης που μεταβιβάζεται και ο νέος ιδιοκτήτης ή ο νέος ελεγκτής θα επιτρέπεται, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου, να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους μας δόθηκαν αρχικά.

 2. Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα Δεδομένα σε έναν μελλοντικό αγοραστή της επιχείρησής μας ή σε οποιοδήποτε μέρος του.

 3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα με σκοπό να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies

 1. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί και να αποκτά πρόσβαση σε ορισμένα Cookies στον υπολογιστή σας. Η ZIPY HOLDINGS LTD χρησιμοποιεί τα Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας από τη χρήση της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση της ποικιλίας των υπηρεσιών μας. Η ZIPY HOLDINGS LTD έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το απόρρητό σας προστατεύεται και είναι σεβαστό ανά πάσα στιγμή.

 2. Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους cookie του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

 3. Προτού ο ιστότοπος τοποθετήσει τα Cookies στον υπολογιστή σας, θα παρουσιαστεί μια γραμμή μηνυμάτων που θα ζητά τη συγκατάθεσή σας για να ορίσετε αυτά τα Cookies. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies, δίνετε τη δυνατότητα στην εταιρεία ZIPY HOLDINGS LTD να σας προσφέρει καλύτερη εμπειρία και υπηρεσίες. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση Cookies. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά του Δικτυακού Τόπου ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή όπως προβλέπεται.

 4. Αυτός ο ιστότοπος πιθανόν να τοποθετήσει τα ακόλουθα cookies:

  Τύπος cookies Σκοπός
  Αυστηρώς απαραίτητα cookies Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, να χρησιμοποιήσετε το καλάθι αγορών ή να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες ηλεκτρονικής χρέωσης.
  Αναλυτικά/Cookies επίδοσης Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να δούμε πώς μετακινούνται οι επισκέπτες γύρω από τον ιστότοπό μας όταν το χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που αναζητούν.
  Cookies λειτουργικότητας Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας υποδεχτούμε με το όνομα και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή της γλώσσας ή της περιοχής σας).
  Στοχευμένα cookies Αυτά τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αυτόν πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για το σκοπό αυτό.
 5. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα των Cookies που χρησιμοποιούμε στο Πρόγραμμα Cookies.

 6. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Από προεπιλογή, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο δέχονται cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το μενού βοήθειας στο πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο.

 7. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, ενδέχεται να χάσετε οποιαδήποτε πληροφορία που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.

 8. Συνιστάται να διασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο είναι ενημερωμένο και να συμβουλευτείτε τη βοήθεια και την καθοδήγηση που παρέχεται από τον δημιουργό του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο εάν δεν είστε σίγουροι για την προσαρμογή των ρυθμίσεων απορρήτου.

 9. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποιησης τους, ανατρέξτε στο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή σας.

Γενικά

 1. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Μπορούμε να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου, όπου πιστεύουμε ότι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.

 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη αυτής της πολιτικής απορρήτου (ή μέρος οποιασδήποτε διάταξης) είναι άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη ή μερική διάταξη θα θεωρηθεί, στο βαθμό που απαιτείται, διαγραμμένη και η ισχύς και η εφαρμογή των λοιπών διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου, δεν θα επηρεαστούν.

 3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η καθυστέρηση, ενέργεια ή παράλειψη ενός μέρους κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή έννομης προστασίας θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αποκατάσταση.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

 1. Η ZIPY HOLDINGS LTD διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική απορρήτου, όπως κρίνουμε αναγκαία από καιρό εις καιρό ή όπως απαιτείται από το νόμο. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται αμέσως στην Ιστοσελίδα και έτσι, σας συστήνουμε όπως επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραμείνετε ενήμεροι σχετικά με τις αλλαγές αυτές. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τα δικαιώματα σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα και το συντομότερο δυνατό διάμεσου του πιο αποδοτικού τρόπου επικοινωνίας, συνήθως μέσω email επικοινωνίας, αν είναι δυνατό. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή χωρίς να έχουμε ρητή εξουσιοδότηση από εσάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ZIPY HOLDINGS LTD μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Cookies

Παρακάτω είναι μια λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούμε. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι η λίστα είναι πλήρης και ενημερωμένη, αλλά αν νομίζετε ότι έχουμε ξεχάσει κάποιο cookie ή υπάρχει κάποια ασυμφωνία, παρακαλώ ενημερώστε μας.

Αυστηρώς απαραίτητα

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα αυστηρά απαραίτητα cookies:

Περιγραφή Cookie Σκοπός
Cookies σύνδεσης Για να μας δώσουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε στοιχεία σχετικά με τις αγορές σας.

Αναλυτικά/Επίδοσης

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα αναλυτικά/επίδοσης cookies:

Περιγραφή Cookie Σκοπός
Cookies επιδόσεων Χρησιμοποιούμε αναλυτικά και/ή cookie επιδόσεων cookies για να δημιουργούμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπός μας και οι λειτουργίες του, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας, εμφανίζονται σε εσάς συχνότερα ή ποια διαφήμιση βλέπετε
Αναλυτικά cookies Το κάνουμε αυτό ώστε να μπορούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών και να διορθώνουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στον ιστότοπο ή τις εφαρμογές για κινητά.

Λειτουργικότητας

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies λειτουργικότητας:

Περιγραφή Cookie Σκοπός
Λειτουργικά cookies Για να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνατε ή τις πληροφορίες που παρείχατε, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Στόχευσης

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα cookies στόχευσης:

Περιγραφή Cookie Σκοπός
Cookies στόχευσης Για να σας προσφέρουμε πιο προσαρμοσμένες και σχετικές σε εσάς προσφορές.